Home 
 Aanbod Koop 
 Aanbod Huur 
 Woning gevraagd 
 Diensten 
 Advies 
 VvE beheer 

       
Advies- en ondersteuningsgroep Huurcommissie Zaken

 

Alliances Makelaardij heeft ruime ervaring als verhuurmakelaar.

Wat velen niet weten, is dat wij al geruime tijd beschikken over alle deskundigheid voor het bemiddelen van geschillen tussen huurder en verhuurder betreffende zaken die uiteindelijk bij de huurcommissie terecht kunnen komen.

 

Het uitvechten van geschillen bij de huurcommissie verstoort de relatie tussen huurder en verhuurder omdat de huurcommissie maar weinig rekening houdt met redelijkheid en billijkheid. Wanneer beide partijen eerlijk naar elkaar zijn, dan is een oplossing snel gevonden en blijft de harmonie in stand.

 

De Advies- en Ondersteuningsgroep Huurcommissie Zaken kijkt onafhankelijk naar uw geschil op basis van een eerlijke opstelling van beide partijen. Wordt er geen eerlijke oplossing gevonden, dan ondersteunt de groep het indienen van een aanvraag bij de huurcommissie van de eerlijke partij om zo een eerlijke oplossing af te dwingen.

 

Heeft de huurcommissie al een uitspraak gedaan dan beschikken wij over de kennis om dit besluit aan te vechten bij de kantonrechter. U heeft hier dus geen advocaat voor nodig. Let wel op, want de bezwaartermijn is 8 weken.

 

Wilt U mogelijke gebruik maken van de Advies- en ondersteuningsgroep Huurcommissie Zaken dan kunt U een E-mail bericht sturen met daarin uw vraagstelling (met argumentatie) naar: huurcommissie@alliances-utrecht.nl . Vergeet niet een scan van de huurovereenkomst bij te voegen. Wij beoordelen uw geschil en komen dan per mail bij u terug met een voorstel voor de aanpak met een kostenplaatje. Het kan zijn dat we u eerst nog benaderen met aanvullende vragen. 

Advies- en ondersteuningsgroep Gemeente Zaken

 

De gemeente Utrecht richt zich de laatste tijd behoorlijk op handhaving van de regels.

Recent was de Amsterdamsestraatweg onderwerp van onderzoek. Gemeenteambtenaren gingen de woningen langs om te controleren of de woningen wel legaal werden verhuurd.

Bij overtreding van de regels volgde standaard een aanwijzing met een boete en een dwangsom.

 

Wij worden regelmatig benaderd door huiseigenaren/verhuurders die door de gemeente zijn aangeschreven. Veelal is een huiseigenaar/verhuurder zich van geen kwaad bewust en schrikt hij zich het apelazarus bij de dreigende taal in de ontvangen geschriften.

 

De Advies- en Ondersteuningsgroep Gemeente Zaken kijkt onafhankelijk naar uw situatie op basis van eerlijkheid. Overtreedt U de regels willens en wetens, dan kunnen wij U alleen helpen met het adviseren over de te nemen stappen. Bent U onkundig of is de aanschrijving in uw ogen niet terecht, dan kunnen wij U ondersteunen bij het aanvechten van het schrijven van de gemeente.

 

Wilt U mogelijke gebruik maken van de Advies- en ondersteuningsgroep Gemeente Zaken dan kunt U een E-mail bericht sturen met daarin uw vraagstelling (met argumentatie) naar gemeentezaken@alliances-utrecht.nl. Vergeet niet een scan van de brief bij te voegen. Wij beoordelen uw situatie en komen dan per mail bij u terug met een voorstel voor de aanpak met een kostenplaatje. Het kan zijn dat we u eerst nog benaderen met aanvullende vragen.